• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Back to top