Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Tải File tại đây 👉 KH số 31