• slide 1
  • slide 2

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 thành công tốt đẹp: Thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động

Sau 23 ngày  làm việc với tinh thần khẩn trương,  nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, sáng 20- 11, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa 14 tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tiếp tục thông qua 3 dự án luật, 1 nghị quyết

Trước khi bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 dự án luật gồm: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Nghị quyết kỳ họp thứ 6.

Với 416 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 85,77%, Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều. Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 – 7- 2019. Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 ngày 27-11-2014 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản... được quy định rõ tại Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua với 452 đại biểu tán thành, chiếm 93,20% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết.

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) gồm 10 chương, 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7- 2019. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 đề cập tới nhiều nội dung được Quốc hội bàn, cho ý kiến và quyết định tại kỳ họp. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ triển khai xây dựng chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2045; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Quốc hội quyết định điều chỉnh nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước được giao theo Nghị quyết số 60/2018 của Quốc hội khóa 14 từ “Kiểm toán việc sử dụng nguồn thu từ đất của các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017” sang “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017”.

Trong công tác lập pháp, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội cũng quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án luật này; xem xét, thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7; mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, và đổi tên thành dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Kết quả của kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Quốc hội khóa 14 hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng.  Chủ tịch Quốc  hội khẳng định, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao. Bên cạnh đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự thành viên Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 9 luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận rất cao.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ 6 là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Qua việc đánh giá cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm qua vẫn phát triển khá toàn diện, việc cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu, tiến độ đề ra, GDP tăng trưởng tích cực, an sinh xã hội và đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng- an ninh được giữ vững, hoạt động tư pháp, công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới, vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới không ngừng được nâng cao.

Quốc hội đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và sát sao của Chính phủ, sự chủ động, nỗ lực, phối hợp hiệu quả cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân về những thành tích nổi bật của năm 2018 và 3 năm qua; đồng thời đã phân tích, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức của nền kinh tế, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, Quốc hội quyết định và thông qua 4 nghị quyết về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4. Qua đó cho thấy, các nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, nhiều cam kết, lời hứa được thực hiện và mang lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Quốc hội ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu, các cơ quan của Quốc hội trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện các yêu cầu của Quốc hội.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 6 tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; việc thảo luận, tranh luận và giải trình tạo không khí làm việc sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhân dân, cử tri. Kết quả của kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016-2020.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội  thân ái gửi tới các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục- Đào tạo niềm tin và lời chúc mừng chân thành, tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nước nhà.

 

Các tin khác

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4- 2019: Tập trung giải quyết dứt điểm một số kiến nghị của doanh nghiệpHội nghị Ban Thường vụ Thành ủy: Thành phố phát triển mạnh mẽ, đột phá sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011Hội nghị Thành ủy lần thứ 18: Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển với nhiều chỉ tiêu tăng caoNhất trí với đề nghị ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trịKỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa 15: Thông qua 11 dự án quan trọng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thịĐồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Hải Phòng: Hải Phòng tập trung nâng cao chất lượng phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nướcTập trung thực hiện hiệu quả cao chủ đề năm 2019Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Triều Tiên lên tầm cao mớiTriển khai mạnh mẽ Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, để Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa: Kết nối vùng - yếu tố quan trọng phát huy vai trò động lực phát triển của Hải PhòngNghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Back to top