• slide 1
  • slide 2
  • slide

Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng (17/7/2007 - 17/7/2017)

Sáng 10/7/2017, tại Nhà hát thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (17/7/2007 - 17/7/2017). Dự buổi Lễ có các đồng chí: Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ và lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc…

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Trong bài diễn văn kỷ niệm, đồng chí Lương Minh Huệ  - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối đã có nêu lên quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối, trên cơ sở tiếp nhận các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Giao thông Công chính, Đảng bộ Khối Thương mại và một số tổ chức Đảng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngày đầu thành lập, Đảng bộ Khối có 68 tổ chức cơ sở Đảng với 2.580 đảng viên. Qua nhiều giai đoạn kiện toàn và phát triển, đến nay Đảng bộ Khối có 96 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 5.000 đảng viên. Điểm đặc thù là các tổ chức Đảng trong Khối gồm nhiều loại hình doanh nghiệp trải khắp địa bàn thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đa lĩnh vực, đa ngành nghề, đa hình thức sở hữu, trên hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thiết yếu đối với phát triển kinh tế thành phố cũng như đời sống xã hội.

Trong 10 năm hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã đề ra nhiều kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với đặc thù của Khối và các tổ chức cơ sở đảng trong từng loại hình doanh nghiệp. Các cấp uỷ tích cực đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo doanh nghiệp cùng các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối đều có doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, không có tình trạng lãn công, biểu tình. Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, những hoạt động giáo dục về truyền thống cách mạng, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn hàng năm ..., đều được triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ Khối và người lao động.  Công tác cán bộ, chính sách cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quốc phòng, an ninh,… cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú, được quan tâm và đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra trong các năm. Công tác xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có đổi mới và đạt một số kết quả tốt; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối; việc đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý, đánh giá chất lượng, TCCSĐ và đảng viên được đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn của của Ban Tổ chức Thành ủy. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; công tác kỷ luật của Đảng được chú trọng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Công tác lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội được các cấp ủy quan tâm. Nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, hội viên và người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chúc mừng và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối Doanh nghiệp. Đồng chí mong muốn Đảng bộ khối, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, xây dựng chương trình hành động sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp; lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh; quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động; chú trọng việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm nâng cao năng suất lao động, tính bền vững, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trước yêu cầu hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước và thành phố để doanh nghiệp đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển của thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời củng cố kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đồng chí chúc Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, là tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ thành phố, luôn đồng hành sự nghiệp xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực ĐUK Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương cho đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đồng chí Trần Văn Khuê - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Kiến An, nguyên Bí thư ĐUK Doanh nghiệp 

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đồng chí Trần Văn Khuê - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Kiến An, nguyên Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam”. Thành ủy tặng Đảng bộ Khối bức trướng mang dòng chữ: “Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Có 40 tập thể và 60 cá nhân tiêu biểu xuất sắc tại các đơn vị trực thuộc Khối, có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp đã được Đảng ủy Khối khen thương trong chương trình biểu dương và tôn vinh. Qua đó nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế; tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trao tặng bức trướng cho ĐUK Doanh nghiệp thành phố.

Các tập thể, cá nhân của chi, đảng bộ trực thuộc nhận Giấy khen tại chương trình biểu dương, tôn vinh của Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hải Phòng.

Ban Biên tập ĐUK

Các tin khác

Chúc mừng ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố (17/7/2007 - 17/7/2018)Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018Chúc mừng ngày thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Hải PhòngThành ủy Hải Phòng sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBế giảng lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2018Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tham gia Đoàn Công tác thăm, làm việc và tặng quà các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng sơ kết quý I năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam (8/3/1910 - 8/3/2018) và tiếp xúc nữ lãnh đạo doanh nghiệpChúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018)

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Back to top