• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Back to top