• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Back to top