• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Back to top