• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Back to top