• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Back to top