• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Back to top