Sáng 6/1/2022, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính ph