• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Back to top