• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Back to top