16 C
Haiphong
Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, 2021

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Trang chủTHÔNG TIN KINH TẾThương mạiQuán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần...

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII