• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Back to top