• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Back to top