• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Back to top