• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Back to top