• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Back to top