• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Back to top