• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Back to top