• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Công ty CP Bến xe Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Back to top