• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Back to top