• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh Hàng xuất khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Back to top