Tạo lối đi thuận lợi qua đường biển cho nông sản sang Trung Quốc

Trước tình trạng ách tắc trong xuất khẩu nông sản qua đường bộ sang Trung Quốc, xuất đường biển là một giải pháp quan trọng để giải quyết vấn đề này.