Tạo sức sống mới cho nền kinh tế

Theo TS. Trần Du Lịch – đại biểu Quốc hội Khóa IX, XII và XIII, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Quốc hội vừa thông qua được thực thi trong 2 năm nhưng tác động là cho trung và dài hạn. Nếu chúng ta phục hồi được hệ thống doanh nghiệp và toàn bộ hạ tầng kinh tế sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững, tạo nên sức sống mới cho nền kinh tế.

Tăng đầu tư công, kích thích tổng cầu nền kinh tế

Phóng viên: Thưa ông, để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, Quốc hội Khóa XV vừa tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về kỳ họp đặc biệt này?