• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp Đúc Vinashin
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Back to top