• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Back to top