• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Giám định và Khử trùng FCC Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Back to top