Thông qua Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ; thông qua 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022

Ngày 28/12/2021, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy (Khoá III). Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Đại diện lãnh đạo các Ban, Uỷ Ban kiểm tra, Văn phòng Thành uỷ. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối vẫn nỗ lực vượt qua, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tổng doanh thu 27.701 tỷ đồng, tăng 7,7% so cùng kỳ, có 38 đơn vị đạt và vượt 100% kế hoạch năm 2021. Tổng số nộp ngân sách nhà nước 975,9 tỷ đồng, tăng 6,8% so cùng kỳ; 68 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 01 tỷ đồng trở lên (chiếm 73,1%). Cơ bản các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 131 triệu USD, tăng 79% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn của các đơn vị ngân hàng trong Khối 50.009 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay 38.162 tỷ đồng, tăng 22,3%; tỷ lệ nợ xấu 0,78%. Thu nhập bình quân 9,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với cùng kỳ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III- tăng từ 10%/năm trở lên).

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả toàn diện; tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; công tác vận động quần chúng bảo đảm chủ động. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong Khối đã chú trọng việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, gắn với bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương, đồng thời xây dựng phát triển hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện xã hội.

Đồng chí Lê Hữu Toản – Phó Bí thư thường tr