Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp là “trái tim” của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệ