• slide 1
  • slide 2
  • slide

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Chi bộ Công ty In báo Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Back to top