• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Back to top