Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng: Tiếp xúc Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12

Ngày 20/12/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức gặp mặt tiếp xúc Hội Cựu chiến binh Khối nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021). Dự buổi tiếp xú