Tổng Công ty Sông Đà tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng

Tổng Công ty Sông Đà tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng

Ngày 25/5, Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà đã tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2016 chào mừng 55 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Sông Đà (01/6/1961 – 01/6/2016). Với sự tham gia của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.