Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và lực lượng tự vệ thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp, Khối các cơ quan thành phố chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy các Khối. Đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố Hải Phòng về nhiệm vụ Quân sự – quốc phòng địa phương. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của cấp trên. Căn cứ vào nhiệm vụ Quân sự – quốc phòng địa phương của thành phố, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ các Khối, các cơ quan phối hợp giám sát theo chuyên đề phù hợp với tình hình cụ thể; phối hợp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương và các chế độ chính sách theo Luật Dân quân tự vệ. Hằng năm, UBKT Đảng ủy Quân sự thành phố, UBKT Đảng ủy các Khối xây dựng chương trình phối hợp và tham mưu với cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, UBKT Đảng ủy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với UBKT Đảng ủy các Khối tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm, tổng kết cuối nhiệm kỳ./.