• slide 1
  • slide 2

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 27/3/2019 Các mẫu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem Tải về
2 6/12/2018 Biểu mẫu thống kê năm 2018 Xem Tải về
3 3/12/2018 Các mẫu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 Xem Tải về
4 số 19-HD/ĐUK 28/11/2018 HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2018 Xem Tải về
5 3/8/2018 Đề cương báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ Xem Tải về
6 01-QĐ/TW 10/5/2018 Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Xem Tải về
7 Số 109-QĐ/TW 19/4/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Xem Tải về
8 số 04-HD/UBKTTW 22/3/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
9 số 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
10 2952-CV/BTCTW 20/6/2017 Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Xem Tải về
11 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
12 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
13 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về
14 27/12/2017 Các biểu báo cáo thống kê năm 2017 Xem Tải về
15 27/12/2017 Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2017 Xem Tải về
16 27/12/2017 Mẫu xin ý kiến nơi cư trú Xem Tải về
17 27/12/2017 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017 Xem Tải về
18 22-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Xem Tải về
19 16/3/2016 Đề cương báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
20 101-CV/ĐUK 16/3/2016 Công văn về việc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Đảng ủy Công ty CP Thanh niên
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình Công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Back to top