• slide 1
  • slide 2
  • slide

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 3/8/2018 Đề cương báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ Xem Tải về
2 01-QĐ/TW 10/5/2018 Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Xem Tải về
3 Số 109-QĐ/TW 19/4/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Xem Tải về
4 số 04-HD/UBKTTW 22/3/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
5 số 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
6 2952-CV/BTCTW 20/6/2017 Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Xem Tải về
7 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
8 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
9 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về
10 27/12/2017 Các biểu báo cáo thống kê năm 2017 Xem Tải về
11 27/12/2017 Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2017 Xem Tải về
12 27/12/2017 Mẫu xin ý kiến nơi cư trú Xem Tải về
13 27/12/2017 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017 Xem Tải về
14 22-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Xem Tải về
15 16/3/2016 Đề cương báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
16 101-CV/ĐUK 16/3/2016 Công văn về việc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
17 1409-QĐ/ĐUK 9/10/2017 Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý Xem Tải về
18 28/9/2017 Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng Xem Tải về
19 28/9/2017 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng Xem Tải về
20 28/9/2017 Quy định số 86 -QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển Đô thị
Chi bộ Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn VCHP
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Back to top