• slide 1
  • slide 2
  • slide

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 Số 109-QĐ/TW 19/4/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Xem Tải về
2 số 04-HD/UBKTTW 22/3/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
3 số 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
4 2952-CV/BTCTW 20/6/2017 Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Xem Tải về
5 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
6 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
7 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về
8 27/12/2017 Các biểu báo cáo thống kê năm 2017 Xem Tải về
9 27/12/2017 Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2017 Xem Tải về
10 27/12/2017 Mẫu xin ý kiến nơi cư trú Xem Tải về
11 27/12/2017 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017 Xem Tải về
12 22-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Xem Tải về
13 16/3/2016 Đề cương báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
14 101-CV/ĐUK 16/3/2016 Công văn về việc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
15 1409-QĐ/ĐUK 9/10/2017 Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý Xem Tải về
16 28/9/2017 Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng Xem Tải về
17 28/9/2017 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng Xem Tải về
18 28/9/2017 Quy định số 86 -QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng Xem Tải về
19 28/9/2017 Quy định số 263/QĐ-TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm Xem Tải về
20 28/9/2017 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Đảng bộ Công ty CP Da giầy và Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công trình Giao thông Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Phục vụ Mai táng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Đảng bộ Công ty CP Điện Chiếu sáng Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Back to top