• slide 1
  • slide 2

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 6/12/2019 Các biểu mẫu kiểm điểm và đánh giá năm 2019 Xem Tải về
2 22-HD/ĐUK 6/12/2019 Hướng dẫn đánh giá tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 Xem Tải về
3 23/9/2019 TOÀN CẦU HÓA- HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TƯ DO VIỆT NAM-EU (EVFTA). Xem Tải về
4 số 53-KH-ĐUK 15/7/2019 tổ chức học tập, quán triệt,Kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII) và Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Xem Tải về
5 KH số 51-KH/ĐUK 5/7/2019 Kế hoạch Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng Xem Tải về
6 4/7/2019 Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Xem Tải về
7 48-KH/ĐUK 24/6/2019 Kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) Xem Tải về
8 27/3/2019 Các mẫu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem Tải về
9 6/12/2018 Biểu mẫu thống kê năm 2018 Xem Tải về
10 3/12/2018 Các mẫu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 Xem Tải về
11 số 19-HD/ĐUK 28/11/2018 HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2018 Xem Tải về
12 3/8/2018 Đề cương báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ Xem Tải về
13 01-QĐ/TW 10/5/2018 Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Xem Tải về
14 Số 109-QĐ/TW 19/4/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Xem Tải về
15 số 04-HD/UBKTTW 22/3/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
16 số 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
17 2952-CV/BTCTW 20/6/2017 Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Xem Tải về
18 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
19 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
20 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty CP Thép Việt Nhật
Chi bộ Công ty CP Xây lắp thương mại Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Chi bộ Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Việt Nam
Back to top