• slide 1
  • slide 2
  • slide

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 6/12/2018 Biểu mẫu thống kê năm 2018 Xem Tải về
2 3/12/2018 Các mẫu hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng hàng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2018 Xem Tải về
3 số 19-HD/ĐUK 28/11/2018 HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2018 Xem Tải về
4 3/8/2018 Đề cương báo cáo chuyên đề sinh hoạt chi bộ Xem Tải về
5 01-QĐ/TW 10/5/2018 Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng Xem Tải về
6 Số 109-QĐ/TW 19/4/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Xem Tải về
7 số 04-HD/UBKTTW 22/3/2018 Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
8 số 102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
9 2952-CV/BTCTW 20/6/2017 Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng Xem Tải về
10 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
11 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
12 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về
13 27/12/2017 Các biểu báo cáo thống kê năm 2017 Xem Tải về
14 27/12/2017 Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2017 Xem Tải về
15 27/12/2017 Mẫu xin ý kiến nơi cư trú Xem Tải về
16 27/12/2017 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017 Xem Tải về
17 22-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Xem Tải về
18 16/3/2016 Đề cương báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
19 101-CV/ĐUK 16/3/2016 Công văn về việc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
20 1409-QĐ/ĐUK 9/10/2017 Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Cung ứng tàu biển Hải Phòng
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP ACS Việt Nam
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ công ty CP Tư vấn và Dịch vụ DPMC
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Muối Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Chi bộ Công ty CP Bệnh viên đa khoa Hồng Đức
Đảng bộ Công ty CP Hóa chất Vật liệu điện Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Back to top