• slide 1
  • slide 2
  • slide

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Tải về
1 27/12/2017 Biểu 7A, 7B Xem Tải về
2 27/12/2017 Các loại mẫu phiếu phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017 Xem Tải về
3 27/12/2017 Biểu điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2017 Xem Tải về
4 27/12/2017 Các biểu báo cáo thống kê năm 2017 Xem Tải về
5 27/12/2017 Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủy năm 2017 Xem Tải về
6 27/12/2017 Mẫu xin ý kiến nơi cư trú Xem Tải về
7 27/12/2017 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017 Xem Tải về
8 22-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 Xem Tải về
9 16/3/2016 Đề cương báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
10 101-CV/ĐUK 16/3/2016 Công văn về việc chế độ báo cáo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng Xem Tải về
11 1409-QĐ/ĐUK 9/10/2017 Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Đảng ủy Khối quản lý Xem Tải về
12 28/9/2017 Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng Xem Tải về
13 28/9/2017 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng Xem Tải về
14 28/9/2017 Quy định số 86 -QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về giám sát trong Đảng Xem Tải về
15 28/9/2017 Quy định số 263/QĐ-TW ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm Xem Tải về
16 28/9/2017 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Xem Tải về
17 28/9/2017 Bộ mẫu kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Xem Tải về
18 28/9/2017 Bộ mẫu kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Xem Tải về
19 28/9/2017 Bộ mẫu kiểm tra, giám sát của chi bộ Xem Tải về
20 22-KH/ĐUK 7/8/2017 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) Xem Tải về

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty Liên doanh Hữu hạn Hải Thành
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Đảng bộ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Kiến An
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố
Chi bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại VIC
Chi bộ Công ty CP Cơ khí và đóng tàu Hạ Long
Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định giá Hải Phòng
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ Công ty CP Đường bộ Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Thanh Huyền
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạch Tray
Đảng bộ công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng V
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank)
Chi bộ Công ty CP Hàng hải Liên minh
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty TNHH Quốc tế Sinjoobo Việt Nam
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty CP Thép Miền Bắc
Back to top