• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Bến Bãi
Chi bộ các doanh nghiệp PG
Đảng bộ công ty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Điện tử tin học viễn thông
Đảng bộ Công ty CP Công viên Cây xanh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP thương mại Minh Khai
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Mê Linh
Đảng bộ Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Công nghiệp và Thương mại STC
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệp Long
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Đảng bộ Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTCC
Chi bộ Công ty CP Cấp nước xây dựng Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Hải Long
Chi bộ Công ty TNHH Phú Vinh
Back to top