• slide 1
  • slide 2

Đơn vị trực thuộc

Đảng bộ Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng
Đảng bộ Bưu điện thành phố Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công nghệ phẩm Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
Đảng bộ Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Muối Khánh Vinh
Chi bộ Công ty CP Khai thác và Dịch vụ khai thác Thủy sản Hạ Long
Chi bộ Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
Đảng bộ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Công trình đô thị Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Hàng Kênh
Đảng bộ Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Ô tô Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đại Dương
Đảng bộ Công ty CP Vận tải biển VINASHIP
Chi bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Hải Phòng
Chi bộ Công ty CP Ô tô khách Hải Phòng
Chi bộ Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng
Đảng bộ Công ty CP Xây dựng và Vận tải Thăng Long
Chi bộ Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Hải Phòng
Chi bộ công ty TNHH Thương mại Hồng Bàng
Chi bộ Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thái Anh
Chi bộ Công ty CP Xe khách Thanh Long
Đảng bộ Công ty CP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng
Back to top