Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo

Tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Chiều 18/1, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá – VCHP tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đây là một trong các đơn vị thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 – 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố, sự lãnh đạo của Chi bộ, Công đoàn Công ty, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá – VCHP bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đoàn Khối, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 2 đã đề ra: 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đoàn các cấp và các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa – văn nghệ khác; 100% đoàn viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có kế hoạch học tập cá nhân cụ thể; xây dựng và duy trì ít nhất 2 loại hình thể thao thường xuyên là yoga và đá cầu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; hằng năm tổ chức ít nhất một hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm viếng gia đình chính sách, về nguồn, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo cho trẻ em; Chi đoàn xếp loại vững mạnh hằng năm và 100% đoàn viên xếp loại khá trở lên; trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 4 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

1 tập thể, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng

Nhiệm kỳ 2022 – 2024, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá – VCHP xác định mục tiêu: Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo; thi đua học tập rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng và hoạt động của tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ VCHP “Nhiệt huyết, đoàn kết, năng động, sáng tạo”, Chi đoàn Công ty tập trung thực hiện các tiêu chí: 100%