Chiều ngày 02/10/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định kiện toàn Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các ban ĐUK.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định chỉ định bổ sung đồng chí Phạm Quang Quỳnh – Chủ tịch Công ty vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thoát nước nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thoát nước nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Phạm Quang Quỳnh – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công ty; Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 02 đồng chí: Phạm Thanh Thủy – Kiểm soát viên, Nguyễn Cảnh Lý – Trưởng phòng Hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định chuẩn y Bí thư, ủy viên BTV, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; tin tưởng đồng chí Phạm Quang Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty cùng các đồng chí được chuẩn y sẽ phát huy những kết quả đã đạt được của thế hệ đi trước, lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục phát triển, ổn định, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cán bộ, CNV lao động; khắc phục những khó khăn, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp vào sự thành công chung của Công ty cũng như Thành phố.

Ban Biên tập Website ĐUK