Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ quý 4 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy Hải Phòng

Sáng ngày 16/10/2019, tại hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 9 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ quý 4 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy Hải Phòng về “xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Đến dự có đồng chí Phan Đăng Hải – Phó Ban Nội chính Thành ủy HP; Thường trực Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối; các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Thành ủy.

Đ/c Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Bí thư ĐUK gắn Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng

Đ/c Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối gắn Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho đồng chí Bùi Văn Hà

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Tại buổi Lễ, có 08 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2019; đồng chí Bùi Văn Hà – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Hội nghị tiến hành sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ (qua tổng hợp báo cáo của các đơn vị trong Khối) như sau:Tổng doanh thu 22.135 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách Nhà nước 681 tỷ đồng; tổng lợi nhuận: 1.143 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu: 43,9 triệu USD; tổng kim ngạch nhập khẩu 37,3 triệu USD;tổng huy động vốn của các ngân hàng trong Khối 57.047 tỷ đồng; đảm bảo việc làm cho 26.934 lao động,thu nhập bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng. Tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với số tiền trên 5,5 tỷ đồng.

Công tác chỉ đạo của BCH, BTV Đảng ủy Khối luôn kịp thời, giúp cấp ủy có định hướng trong điều hành SXKD tại đơn vị, 09 tháng năm 2019 đã tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông tri, Kế hoạch của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc chuẩn bị và triển khai tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025;tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 báo cáo thành phố để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp đảng viên mới (231 học viên), 02 lớp cảm tình đảng (240 học viên) năm 2019; phối hợp Quận ủy Hải An bế giảng  lớp Trung cấp Chính trị – hành chính hệ tại chức; hoàn thiện hồ sơ cử 06 đồng chí học lớp Trung cấp Chính trị – hành chính hệ tại chức học tập trung trong giờ…Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và các tổ chức Đảng trực thuộc đảm bảo đúng quy định. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả.

Hội nghị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của BTV TU về“xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, trong các loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Khối đã vận động và thành lập được 25 tổ chức đảng, 06 tổ chức đoàn thanh niên; kết nạp được 381 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập theo Nghị quyết 28 NQ/TU cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân chính trị, tham gia có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước phát triển. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết.

Đ/c Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU

Đ/c Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Bí thư ĐUK trao Giấy khen và tặng hoa cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhận hoa chúc mừng của Thường vụ Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10) và Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chúc mừng các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng; kỷ niệm chương ngành Kiểm tra của Đảng và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 28 NQ/TU của Thành ủy; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh dịch vụ tại đơn vị. Đồng chí đề nghị cấp ủy đơn vị trong 03 tháng cuối năm cần tập trung cao, đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị; tập trung cho công tác Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên cũng như xây dựng củng cố tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Ban Biên tập Website ĐUK