Chiều 16/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp giai đoạn 2020 – 2025”. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp thành phố khối chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm, trong điều kiện nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối vẫn nỗ lực đạt nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tổng doanh thu sản xuất kinh doanh đạt 14.167 tỷ đồng, tăng 28,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 58 triệu USD, tăng 129%; nộp ngân sách nhà nước 711 tỷ đồng, tăng 84,7%, nhóm ngân hàng đạt tổng mức huy động vốn 57.763 tỷ đồng, tăng 11,8% với dư nợ cho vay 32.884 tỷ đồng, tăng 13,9%… so với cùng kỳ năm 2020. Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 27.000 lao động.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố và Trung ương. Đáng chú ý là quyết định công nhận đánh giá chất lượng Tổ chức cơ sở Đảng đối với 95 đơn vị; kiện toàn cán bộ chủ chốt, cấp ủy tại 4 đơn vị trực thuộc; triển khai lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1-2021; kết nạp mới 36 đảng viên, chuyển chính thức cho 70 đảng viên…

Đại biểu dự Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là Đảng ủy Khối đã tập trung cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, gắn với nhiệm vụ duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, đã vận động doanh nghiệp đóng góp 4,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, ủng hộ 1,3 tỷ đồng cho Quỹ “chung tay phỏng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời triển khai Nghị quyết “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025”.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 29 cá nhân trong năm 2020 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và lịch sử Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hải Phòng”. Theo đó, cuộc thi được tổ chức từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 20/8/2021 bằng hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: tracnghiem.danguykhoidoanhnghiephp.vn

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố về những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; về lịch sử Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố.

Ban Tuyên giáo ĐUK