Sáng 7/7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tới cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối. Hội nghị được kết nối đến 20 điểm cầu các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp; cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối; mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trường Chính trị Tô Hiệu

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị các đại biểu cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, các đại biểu được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Thạc sĩ Trần Thị Phương, Trưởng phòng chính trị và lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Ban Tuyên giáo