Được thành lập ngày 17/7/2007 trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ Khối Thương mại và Khối Giao thông công chính, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị tốt đẹp của các Đảng bộ tiền thân, nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng Quy chế làm việc, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Thành ủy giao. Sau 10 năm, Đảng bộ Khối có bước phát triển và đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Đảng ủy Khối chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt và triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và công nhân, lao động trong các doanh nghiệp. Chủ động triển khai bài bản, sáng tạo cuộc vận động và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt những kết quả tích cực. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện và biểu dương trên các lĩnh vực như: xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp; lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo…

Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng uỷ Khối phát huy tốt vai trò trong triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã và trường học ngoài công lập”; đã thành lập mới được 23 tổ chức cơ sở Đảng, với 156 đảng viên đang sinh hoạt. Đảng bộ không ngừng phát triển, từ 68 tổ chức cơ sở đảng, với 2.580 đảng viên, đến nay, Đảng bộ có gần 5000 đảng viên, đang sinh hoạt tại 96 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong các doanh nghiệp. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong hoạt động ở các lĩnh vực sản xuất-kinh doanh, trong đó có những lĩnh vực quan trọng và thiết yếu, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố như: tài chính-ngân hàng, công ích xã hội, công nghiệp-thương mại-dịch vụ, xây dựng và kinh doanh vận tải – kho bãi. Đồng thời, Đảng ủy Khối tập trung cao chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc và của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được quan tâm củng cố và phát triển, góp phần tập hợp, khích lệ, động viên các phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động.

Điều đáng ghi nhận là trong 10 năm qua, Đảng bộ Khối đóng góp tích cực vào thành tích phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Đảng bộ tăng bình quân 9%/năm; lợi nhuận tăng 24,2%/năm; giải quyết việc làm ổn định cho gần 30.000 lao động, với mức thu nhập tăng bình quân 13%/năm. Đã có doanh nghiệp lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước. Các doanh nghiệp đóng góp hơn 70 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội.

Đảng bộ khối 10 năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch-vững mạnh. Bình quân hằng năm, số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch-vững mạnh hơn 65%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90-95%.

Đảng bộ Khối kỷ niệm 10 năm thành lập đúng vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đang nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khơi thông những điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nắm cơ hội, khai thác mọi nguồn lực, phát huy các tiềm năng, lợi thế của thành phố Cảng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại. Cùng với cả nước, Hải Phòng đang tích cực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; phát triển Hải Phòng thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao.

Tháng 7/2017

Nguyễn Thị Nghĩa

(Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng)