TP. Hải Phòng đã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới (NTM). Vì vậy, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu phù hợp.

 

Thí điểm triển khai tại 8 xã

Hết năm 2019, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và ngay sau đó đã bắt tay vào triển khai xây dựng thí điểm NTM kiểu mẫu tại 8 xã với mục đích rút kinh nghiệm để triển khai đồng loạt ở các địa phương còn lại.

8 xã được lựa chọn thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu đầu tiên ở Hải Phòng là những địa phương có nhiều vượt trội về kinh tế – xã hội, có hệ thống giao thông khá đồng bộ gồm: Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo), xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), xã Tân Dân (huyện An Lão), xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy), xã Đồng Thái (huyện An Dương), xã Gia Minh và xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên), xã Xuân Đám (huyện Cát Hải).

Đến nay, Hải Phòng cơ bản đã hoàn thành việc thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu tại 8 xã với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Xây dựng NTM kiểu mẫu tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, được nhân dân đón nhận, ủng hộ cao. Xây dựng NTM kiểu mẫu đã từng bước định hình diện mạo mới cho khu vực nông thôn theo hướng đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, chỉnh trang, xây dựng cảnh quan nông thôn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng và nhà ở dân cư… Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các cụm công nghiệp, các khu đô thị, các khu vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bằng cách làm sáng tạo, chủ động, dựa vào sức dân, lấy nhân dân làm gốc, đến tháng 10/2021, bình quân 8 xã đã đạt 13,63 tiêu chí/xã, trong đó tiêu chí khó nhất là giao thông, các địa phương triển khai đầu tư 201 công trình, gồm 197 công trình về giao thông với tổng chiều dài 129,13km và 4 công trình về môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu vẫn còn một số tồn tại. Theo đó, một số tuyến đường đáp ứng yêu cầu về chiều rộng mặt đường, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu vỉa hè đoạn qua khu dân cư rộng tối thiểu 1,5m, chưa đảm bảo 100% có cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh phù hợp, chưa ghi biển số nhà. Việc tổ chức quản lý, thực hiện các công trình chưa thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện…

Hải Phòng: Đột phá trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Hải Phòng sẽ triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại các địa phương còn lại

Chính sách linh hoạt, vào cuộc đồng bộ

Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 85 triệu đồng/ người/năm, 100% các xã không còn hộ nghèo; 100% các xã có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn. Trong đó, tối thiểu 40% xã có sản phẩm được xếp hạng 3 sao trở lên. 100% người dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn; 98% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý 100% số xã đảm bảo tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn đạt từ 50% trở lên.

Dự kiến, giai đoạn 2021- 2025, ngân sách TP. Hải Phòng ưu tiên bố trí trực tiếp khoảng 18.290,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công của thành phố là 16.510,6 tỷ đồng; vốn sự nghiệp, lồng ghép và ngân sách huyện là 1.780 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hải Phòng sẽ tăng cường phân cấp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tặng cho đất để xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu.

Chú trọng phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn – đô thị; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng NTM, NTM thông minh; phát triển kinh tế nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, phát triển các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của địa phương theo Chương trình OCOP.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế số trong nông nghiệp. Phân cấp quản lý các tuyến đường sau đầu tư; chú trọng xây dựng và triển khai, phát triển hiệu quả các mô hình tự quản về giao thông như: “tuyến đường thôn, xóm tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “tuyến đường thanh niên”…

Trên cơ sở thực tế triển khai thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn 8 xã, UBND TP. Hải Phòng sẽ ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu thay thế Bộ tiêu chí xã NTM đã ban hành tại Quyết định số 3376/QĐ_UBND ngày 31/12/2019 cho phù hợp.

 

Nguyễn Hạnh
Theo Báo Công thương