Ngày 27/1, ngành Xây dựng Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 với chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu”. Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đến dự.

nganh xay dung hai phong day manh chinh trang hien dai hoa do thi xay dung nong thon moi kieu mau
Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, ngành Xây dựng Hải Phòng đã hoàn thành 978 nhiệm vụ cụ thể trên tổng số 1.139 nhiệm vụ được UBND thành phố giao đạt tỷ lệ 85,86%. Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố; Cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn; Hỗ trợ cây xanh, pha đèn, gạch và xi măng cải tạo hè đường theo Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND; Hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND và hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng; Tổ chức, quản lý vận hành lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và hướng tới đô thị Hải Phòng “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh”. Cải cách hành chính, thực hiện chính phủ điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp… Hướng dẫn công ty công ích, doanh nghiệp, đơn vị ngành Xây dựng trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Hải Phòng về chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2020 – 2025. Ngành Xây dựng tập trung tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/3/2020 của UBND thành phố về xây dựng, phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

nganh xay dung hai phong day manh chinh trang hien dai hoa do thi xay dung nong thon moi kieu mau
Ngành Xây dựng Hải Phòng nhận cờ thi đua của thành phố.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu” và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai thực hiện quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn, tham mưu tổ chức lập các quy hoạch: Quy hoạch phân khu các quận, quy hoạch chung các thị trấn, thị tứ và các quy hoạch chung chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch các đô thị mới (Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy…); Quy hoạch hai bên tuyến đường bộ ven biển, đường trục đô thị, thiết kế đô thị các tuyến đường phố chính trong đô thị và quy hoạch các dự án chỉnh trang đô thị.

Tổ chức lập, triển khai chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020 – 2025 nhằm mục tiêu xây dựng chỉnh trang đô thị thành phố đến năm 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị loại đặc biệt.

Tiếp tục thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố; Thực hiện chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm và xây dựng các công viên cây xanh, vường hoa, kè các tuyến sông trong đô thị.

Thực hiện thẩm định dự án, thẩm định thiết kế dự toán đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định; Tổ chức kiểm tra, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, tổ chức; Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu bàn giao công trình.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện việc quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị theo địa bàn được giao quản lý; Triển khai thực hiện các dự án, công trình chống ngập đô thị trước mùa mưa bão năm 2021; Thực hiện công tác trang trí, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và các ngày lễ lớn trong năm.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố: Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo.

Triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm theo Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND thành phố. Hoàn thành Đề án quản lý các công trình kiến trúc có giá trị cần được giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ.

Tiếp tục thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, như: Điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá vật kiến phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định về giá dịch vụ thoát nước, cấp nước; Quy chế quản lý, sử dụng khu nhà ở sinh viên tập trung, nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình Hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố… Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; Tiếp tục thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo đúng trình tự, thời gian theo quy định; Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng; Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

nganh xay dung hai phong day manh chinh trang hien dai hoa do thi xay dung nong thon moi kieu mau
Nhiều tập thể, cán nhân nhận bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích của ngành Xây dựng Hải Phòng trong năm 2020. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Trong năm 2021, ngành Xây dựng triển khai các nhiệm vụ bám sát theo chủ đề năm của thành phố Hải Phòng: “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị – xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu”; Phối hợp với các huyện trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, điều chỉnh quy hoạch, thẩm định các dự án kết cấu hạ tầng; Tham mưu lộ trình xây dựng các dự án; Quản lý trật tự xây dựng, sắp xếp, điều chỉnh, phân rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; Tăng cường quản lý Nhà nước các đơn vị sự nghiệp.

Ngành Xây dựng Hải Phòng cần quan tâm công tác trang trí, chỉnh trang đô thị; Đảm bảo vệ sinh môi trường, cấp nước ổn định, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng tạo điểm nhấn cảnh quan thành phố, phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân Tân Sửu 2021.

Với những kết quả đạt được, ngành Xây dựng Hải Phòng nhận cờ thi đua của thành phố và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen.

Bạch Đằng Giang

Theo Báo Xây dựng