Chiều 16/3, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bưu điện thành phố về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025. Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Đỗ Khắc Chất, Giám đốc Bưu điện thành phố đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và lãnh đạo Bưu điện thành phố ký kết Chương trình phối hợp

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp gồm 4 nội dung chính: Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Triển khai chuỗi cung ứng các hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của các hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác xã, hợp tác xã. Hợp tác xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất giá trị bền vững gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Hợp tác phát triển lực lượng công tác viên, đội ngũ bán hàng.

Cụ thể, năm 2022, Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố   phối hợp rà soát thông tin và đưa hàng hóa, nông sản nông nghiệp an toàn, chất lượng cao của hội viên, nông dân, chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên sàn thương mại điện tử Agripostmart.vn. Phối hợp xây dựng và phát triển sàn Agripostmart.vn trở thành sàn giao dịch quy mô quốc gia với các sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa của người dân tại khu vực nông thôn. Cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hàng hóa, nông nghiệp nông sản an toàn, chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dựng và triển khai phương án kết nối tiêu thụ, vận chuyển các hàng hóa, kết nối cung cầu thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại…

Đ/c Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhấn mạnh: việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Bưu điện thành phố sẽ không chỉ gắn kết 2 đơn vị mà còn lan tỏa được sức mạnh của lực lượng và thế mạnh của mỗi bên tới từng địa bàn dân cư. Thông qua nền tảng số của Bưu điện thành phố, cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ Hội của Hội Nông dân thành phố sẽ hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử. Qua đó, góp phần kết nối, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường thêm các kênh phân phối mới trên địa bàn thành phố thông qua nền tảng số, mở rộng được thị trường trong nước và quốc tế. Thúc đẩy nhanh việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người nông dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá.

Hội nghị ký kết chương trình phối hợp là một hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thông qua hoạt động này cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố