Ngành GTVT Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh, phấn đấu là đơn vị dẫn đầu việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Năm 2022, TP Hải Phòng xác định chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”. Điều này khẳng định quyết tâm rất cao của TP Hải Phòng nhằm tạo đột phá ấn tượng trong phát triển đô thị, nông thôn và nhất là chuyển đổi số.

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực GTVT 1

Sở GTVT Hải Phòng chuyển đổi số dịch vụ hành chính công với việc khai trương dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực quản lý phương tiện và người lái

Ông Lương Hải Âu, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng cho biết, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi số. Các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ công tác và triển khai ngay kế hoạch chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số được TP Hải Phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu ưu tiên và 1 trong 3 thành phần của chủ đề năm của thành phố”, ông Âu nhấn mạnh.

Chuyển đổi số đang dần lan tỏa và tác động mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng và là động lực chủ đạo cho sự phát triển của đất nước.

Trong năm 2022, TP Hải Phòng khởi động toàn diện về chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Trong đó, GTVT là một trong những lĩnh vực đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý nhằm mang lại sự tiện ích, thuận lợi và an toàn cho người dân.

Hải Phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực GTVT 2

Sở GTVT Hải Phòng triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2022

Ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết, để triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số năm 2022, phấn đấu đưa Sở GTVT là đơn vị dẫn đầu, Sở GTVT Hải Phòng triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền chuyển đổi số, tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ truyền thông mới.

Trong công tác hoàn thiện thể chế – chính sách, Sở GTVT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng.

Bên cạnh đó, Sở GTVT ưu tiên phát triển hạ tầng, nền tảng số, phát triển dữ liệu, phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn an ninh mạng…trong quá trình số hóa lưu trữ, quản lý giao thông thông minh, kiểm soát giao thông công cộng, phát triển quản lý văn bản…

“Ngoài ra, Sở GTVT đã giao các phòng, ban, đơn vị xây dựng cụ thể lộ trình triển khai, đề xuất ưu tiên lựa chọn áp dụng các nền tảng trong danh mục các nền tảng số quốc gia và triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn tuân thủ theo quy định”, ông Tùng chia sẻ.

Theo Quyết định số 903/QĐ-UBND của UBND TP Hải Phòng phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Cụ thể, đối với kết quả đánh giá phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, Sở GTVT Hải Phòng xếp thứ nhất khối sở, ngành.

Đồng thời, kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thì Sở GTVT Hải Phòng cũng xếp thứ nhất.

Trong khi đó, kết quả đánh giá, phân loại người đứng đầu các sở, ban ngành trong công tác cải cách hành chính năm 2021, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng được xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo Báo giao thông