Sáng 8/9/2022, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội thảo chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp trong Khối. Hội thảo có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của các đơn vị, doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp trong Khối. Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Xác định vai trò của chuyển đổi số, Chương trình hành động của Ban Chấp hành của Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định một nhiệm vụ trong đó là các doanh nghiệp trong khối chú trọng, đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần phát triển kinh tế số, xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố thông minh.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nêu rõ: Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 03 ngày 26/10/2021 về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, góp phần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đại biểu dự Hội thảo

Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó chỉ đạo các cấp ủy, các doanh nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện cụ thể để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đẩy mạnh chuyển đổi số đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố cho biết, đến nay, qua theo dõi, báo cáo, mức độ triển khai chương trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong Khối đạt được chưa đồng đều; khác nhau ở các ngành, lĩnh vực, loại hình doanh nghiệp. Có đơn vị triển khai đạt kết quả khá tốt; bên cạnh đó còn nhiều đơn vị tiến độ triển khai còn chậm, mức độ chuyển đổi còn hạn chế, có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do nhận thức về chuyển đổi số còn hạn chế; lung túng trong triển khai thực hiện. Vì vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giúp các cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận đầy đủ hơn về chuyển đổi số, xác định nội dung chương trình, giải pháp, bước đi phù hợp cho đơn vị mình để đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị.

Các doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các cán bộ, chuyên gia của Tập đoàn VNPT đã trao đổi những nội dung cơ bản của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, những cơ hội thách thức đặt ra và giới thiệu những giải pháp, trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thêm lựa chọn giải pháp phù hợp cho đơn vị. Đồng thời nghe các doanh nghiệp trao đổi những kết quả, kinh nghiệm bước đầu nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ban Tuyên giáo ĐUK