Chiều ngày 4/11/2022, tại hội trường Huyện uỷ An Dương đã diễn ra chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ huyện uỷ An Dương và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư huyện uỷ An Dương và đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang, Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư huyện uỷ An Dương và đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị
Ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm tăng cường sự kết nối, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối và lãnh đạo Huyện chứng kiến chương trình ký kết
Theo đó, nội dung chương trình ký kết tập trung vào 05 vấn đề trọng tâm, đó là, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Khối hoạt động trên địa bàn huyện; phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ Khối cư trú trên địa bàn huyện; phối hợp trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; phối hợp trong nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.
Quang cảnh Hội nghị
Tại Chương trình, đại diện các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã trao tặng 160 suất quà, trị giá 80 triệu cho đối tượng là hộ nghèo trên địa bàn huyện An Dương.
Các đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố ủng hộ tại Chương trình
Ban Tuyên giáo ĐUK