Sáng 22/11/2022, Ban Dân vận Thành ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp đối với lãnh đạo, người sử dụng lao động và người lao động của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ban ban Dân vận Thành uỷ; Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố; Phạm Quang Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng.
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, thông tin về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung liên quan đến vai trò người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động, đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; làm rõ các quy định, kỹ năng về tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp…
Người lao động phát biểu tại Hội nghị
Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 trực của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (thay thế Nghị định số 149/2018/NĐ-CP); nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động trong tham gia tổ chức thực hiện hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất.
Ban Tuyên giáo ĐUK