Sáng 20/9, Ban Dân vận Thành ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về dân chủ trong doanh nghiệp cho các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố năm 2022. Tới dự có các Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố.

Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, thông tin về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung liên quan đến vai trò người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động, đặc biệt là vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; làm rõ các quy định, kỹ năng về tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp…

Các đại biểu dự Hội nghị

Người lao động giao lưu, trao đổi tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 trực của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (thay thế Nghị định số 149/2018/NĐ-CP); nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động cho cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động trong tham gia tổ chức thực hiện hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất.

Ban Tuyên giáo ĐUK