Sáng 3/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Bảo Việt Đình Vũ. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Lễ công bố.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ

Theo Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Thành lập Chi bộ Công ty Bảo Việt Đình Vũ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng. Chi bộ Công ty Bảo Việt Đình Vũ là chi bộ cơ sở, có con dấu riêng; chỉ định đồng chí Vũ Mạnh Hưng, Trưởng phòng Kế toán tổng hợp giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Lễ công bố

Sau hơn 6 năm thành lập và phát triển, hiện Công ty có 50 cán bộ nhân viên, trong đó có 8 đảng viên đang sinh hoạt chủ yếu ở các chi bộ tổ dân phố, khu dân cư nơi đảng viên cư trú và đơn vị cũ. Năm 2022, doanh thu Công ty đã đạt vượt 105%, thu nhập bình quân người lao động tăng, đạt hơn 13 triệu đồng/tháng. Công ty luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chính sách thuế, Bảo hiểm xã hội cho người lao động…

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Lễ công bố

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chúc mừng Công ty đã có tổ chức cơ sở Đảng được thành lập đi vào hoạt động đồng hành với sự phát triển của Công ty. Đồng thời khẳng định, việc thành lập Chi bộ Công ty đáp ứng nguyện vọng của đảng viên và người lao động trong Công ty. Chi bộ công ty sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, tuyên truyền, vận động toàn thể người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất – kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động.

Đồng chí Vũ Mạnh Hưng, Bí thư Chi bộ Công ty phát biểu tại Lễ công bố

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị Bí thư Chi bộ Công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, sớm ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác sinh hoạt Chi bộ, công tác quản lý đảng viên; bám sát sự chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối để triển khai phù hợp điều kiện thực tiễn của Chi bộ; tranh thủ sự hướng dẫn của các ban Đảng ủy Khối để sớm đưa hoạt động của Chi bộ đi vào nền nếp. Đối với Ban Giám đốc Công ty cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoạt động hiệu quả, qua đó các đảng viên, và tổ chức đảng tham gia đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, đưa Công ty phát triển nhanh, bền vững và đúng pháp luật.

Ban Tuyên giáo ĐUK