Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Sáng 6/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần JPWay Việt Nam. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Lễ công bố.

Quang cảnh Lễ công bố

Theo Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Thành lập Chi bộ Công ty Cổ phần JPWay Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng; là chi bộ cơ sở, có con dấu riêng; chỉ định đồng chí Vũ Bá Hải, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong năm 2023 được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố thành lập theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Chi bộ

Công ty Cổ phần JPWay Việt Nam hiện có 50 cán bộ, người lao động, trong đó  có 4 đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại nơi cư trú, nơi khác. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm dầu mỏ tinh chế, nhiên liệu rắn, lỏng, khí. Doanh thu năm 2022 của Công ty đạt 110% với kế hoạch đề ra, nộp ngân sách gần 3,5 tỷ đồng, thu nhập cho người lao động duy trì mức 7,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chính sách thuế, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị Chị bộ trực tiếp đồng chí Bí thư Chi bộ tập trung hoàn thiện các thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, sớm ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa và năm 2023, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị – tư tưởng, về dài hạn cần quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên; bám sát sự chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Khối để triển khai phù hợp điều kiện thực tiễn của Chi bộ; tranh thủ sự hướng dẫn của các ban Đảng ủy Khối để sớm đưa hoạt động của Chi bộ đi vào nền nếp. Chi bộ sớm khẳng định chức năng là hạt nhân chính trị ở đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoạt động hiệu quả, qua đó các đảng viên và tổ chức đảng tham gia đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ của Công ty, đưa Công ty phát triển nhanh, bền vững và đúng pháp luật. Đồng thời đề nghị các ban, cơ quan của Đảng ủy khối tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chi bộ trong quá trình hoạt động.

Ban Tuyên giáo ĐUK