Ngày 31/3/2023, Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023: trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; tuyên truyền “Vai trò đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử”; chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng”. Đến dự Chương trình có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.
Các đại biểu dự chương trình
Với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén về khoa học – công nghệ, thanh niên được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai, Đoàn thanh niên Khối tổ chức tuyên truyền nội dung “Vai trò đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử”. Thông qua hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12 – CTr/ĐUK, ngày 29/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tuyên truyền nội dung Chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên
Tại Chương trình, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đoàn thanh niên Khối tuyên truyền Chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng”.
Báo cáo viên Công an thành phố truyền đạt tại chương trình
Thông qua tuyên truyền nhằm xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn các cấp trong tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững quan điểm, lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đặc biệt trên không gian mạng.
Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hải Phòng, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” – Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 02 đồng chí lãnh đạo đơn vị trực thuộc Khối đã có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK