Trang chủCÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNGBan Tổ chứcĐảng uỷ Khối tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị...

Đảng uỷ Khối tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Vừa qua, Đảng uỷ Khối tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2023. Đồng chí Lê Hữu Toản – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối dự khai mạc và chỉ đạo lớp học. Tham gia lớp học có 211 học viên là đảng viên mới được kết nạp từ các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Khối.

Đồng chí Lê Hữu Toản – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối phát biểu khai mạc lớp học

Trong 07 ngày từ 17/4/2023 đến 23/4/2023, các đồng chí học viên được Báo cáo viên của Đảng uỷ Khối hướng dẫn, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối báo cáo viên tại lớp học

Đồng chí Hà Thị Mai Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối báo cáo viên tại lớp học

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới được kết nạp nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; vấn đề Đảng trong sạch vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm , đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; có ý thức, thái độ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
spot_img

TIN PHỔ BIẾN