Sáng 25/4/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Thành Tô, Uỷ viên UBKT Thành uỷ, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 – báo cáo viên tại Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cơ sở; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở.
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh: kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức; năng lực, trình độ một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra không đồng đều. Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hôm nay với mục đích giúp cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nâng cao nhận thức, nắm vững nguyên tắc, quy trình, thủ tục của một cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; từ đó, nâng cao về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Đồng chí đề nghị: sau tập huấn, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở vận dụng những kiến thức đã học, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị.
Đồng chí Vũ Thành Tô, Uỷ viên UBKT Thành uỷ, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 báo cáo viên tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối báo cáo viên tại Hội nghị

Tại Chương trình tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW. Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở (theo Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư).
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK