Chiều ngày 26/4/2023, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối, thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; Phạm Thị Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hà Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Khóa III trình bày báo cáo tổng kết phong trào cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Hà Thị Mai Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Khóa III đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ qua; hoạt động công đoàn có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện của cơ quan; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, triển khai sâu rộng đạt kết quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội xác định mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức, lao động thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, tay nghề cao, có tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối, thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối, thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối đánh giá cao sự chuẩn bị của Đại hội; ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn cơ quan và cán bộ, công đoàn viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn cần tích cực hơn trong việc tổ chức các hoạt động, động viên, giúp đỡ công đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng tham mưu. Đặc biệt, hoạt động của Công đoàn phải làm cho các công đoàn viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối, về vị trí của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối; hiểu sâu, nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối để tham mưu chỉ đạo cơ sở sâu sát và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Thị Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Công đoàn viên chức thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tạo được nhiều điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2017- 2022. Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối cần tiếp tục phát động phong trào thi đua hiến kế cho doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; quan tâm thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đổi mới hình thức hoạt động của công đoàn; quan tâm xây dựng văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa.

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 3 đồng chí và bầu Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn viên chức thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK