Chiều ngày 09/5/2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Toản – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.
Đồng chí Trần Việt Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty CP Cấp nước Hải Phòng báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thời gian qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể, phù hợp với hoạt động của từng phòng ban, xí nghiệp thông qua phát động các mô hình, sáng kiến, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả từ năm 2021 đến nay đã có 44 sáng kiến sáng tạo thuộc 3 nhóm giải pháp: nhóm giải pháp kỹ thuật, nhóm giải pháp quản lý, nhóm giải pháp tác nghiệp, làm lợi cho công ty 30.3 tỷ, tiêu biểu như mô hình “Nâng cao hàm lượng Oxy hòa tan trong nước” tăng hiệu quả xử lý Amoni, nitrit, hữu cơ, xử lý ô nhiễm nguồn nước NMN An Dương, làm lợi cho công ty 3,2 tỷ đồng; mô hình “Thay đổi điểm xả cuối tuyến” từ xả ngang sang kiểu xả đứng thuận lợi cho công tác xả rửa, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, giúp tiết kiệm cho công ty hơn 1,5 tỷ đồng; mô hình “Thay đổi hình thức nộp thuế Giá trị gia tăng” trong “Dự án Nâng cấp Nhà máy nước An Dương” giúp tiết kiệm nguồn tài chính Công ty hơn 13,3 tỷ đồng; cán bộ, đảng viên, người lao động tư tưởng ổn định, yên tâm công tác.
Đồng chí Lê Hữu Toản – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng; ghi nhận sự đóng góp của Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị cấp ủy đơn vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo để tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị làm tốt hơn nữa việc học và làm theo Bác từ những việc làm đơn giản, thường xuyên gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị
Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị
Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng 05 tập thể và 12 các nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK